Jaarthema 2022: Toegankelijkheid

vrijdag, 1 oktober, 2021
Vief opent deuren

Toegankelijkheid is een begrip waar vaak wordt overgekeken. Onze dagelijkse leefomgeving wordt door iedereen gebruikt. Toegankelijkheid van deze omgeving zorgt ervoor dat iedere persoon zich op een makkelijke, vlotte en comfortabele manier kan verplaatsen. Waar, op welke manier en wanneer deze dat wenst.

Toegankelijkheid staat toe dat iedereen zich kan voortbewegen in zijn of haar leefwereld en ten volle mee kan participeren aan alle aspecten van het dagelijks leven. Toegankelijkheid staat voor gelijke kansen, bereikbaarheid, bruikbaarheid en begrijpbaarheid als basisrecht.

Het afgelopen jaar heeft Vief de focus gelegd op de fysieke toegankelijkheid. Door het uitdagend jaar dat 2021 was, nemen we dit begrip terug mee in 2022. We leggen de nadruk niet enkel op fysieke toegankelijkheid maar ook op de toegankelijkheid van onze verenigingen zelf. Minder tastbare zaken als goede communicatie, duidelijke informatieverstrekking, digitale toegankelijkheid en een aangepaste dienstverlening. We willen zowel letterlijk als figuurlijk de deuren openen voor iedereen: personen met een handicap, ouderen, personen met een tijdelijke beperking of mensen die niet gauw de stap zetten naar het verenigingsleven.

Elkaar kunnen ontmoeten in de publieke ruimte, bleek in pandemietijden een luxe te zijn. De coronacrisis maakte meer dan ooit duidelijk hoe het is om geïsoleerd te zijn van de buitenwereld. Vief wil met het thema ‘toegankelijkheid’ meer bewustzijn creëren, over de (onzichtbare) drempels die een beproeving vormen voor diegenen die hier elke dag mee geconfronteerd worden. Is onze leefomgeving wel zo toegankelijk voor 65-plussers? Zijn er vanzelfsprekendheden die voor anderen een drempel zijn met betrekking tot toegankelijkheid? Vief wil een kritische blik werpen op dit begrip en verbeteringen signaleren.

 
ga terug