Maatschappelijk rapport over beeldvorming van ouderen

vrijdag, 17 maart, 2023

Onder het motto “Vief opent ogen” schenken we dit jaar extra aandacht aan de beeldvorming van ouderen. Onze samenleving kijkt vaak op een stereotiepe en negatieve manier naar ouderen. In de media komen veelal negatieve beelden en opvattingen over ouderen naar voren. Dit geeft een vertekend beeld van de realiteit. Een dergelijke weergave is schadelijk omdat het kan leiden tot leeftijdsdiscriminatie, angst voor het ouder worden en een verminderde maatschappelijke appreciatie van ouderen. Het heeft bovendien een negatieve invloed op het zelfbeeld en de algemene gezondheid van ouderen zelf. Het belang van een correcte beeldvorming kan dus zeker niet worden onderschat.

Dit doen we onder andere met onze beeldcampagne #denkFOUD waar stereotypes over ouderen genuanceerd of weerlegd worden en met de podcast Levenswijs waarin de kleurrijke verhalen van negen ouderen vastgelegd zijn. Aanvullend hierbij heeft Vief ook een maatschappelijk rapport geschreven over de beeldvorming van ouderen. Het doel van dit rapport is de lezer bewustmaken van de manier waarop ouderen worden weergegeven in de media, reclame, enz. Daarnaast bevat het ook praktische adviezen om de beeldvorming van ouderen positief te wijzigen.

Je kan het rapport online lezen via onderstaande link of download de pdf

ga terug