Vief is lid van de Brusselse werkgroep Gekleurde Wijsheid

vrijdag, 9 februari, 2024

De Brusselse werkgroep Gekleurde Wijsheid werd eind 2019 opgericht en verenigt een aantal socio-culturele organisaties en welzijnsorganisaties vanuit een gedeelde belangstelling voor ouderen. In 2021 werd Vief ook lid van deze werkgroep. Het gedeelde uitgangspunt van de werkgroep is het geloof in de wijsheid en waardigheid van alle ouderen. Immers, dé oudere bestaat niet. Ieder loopt een ander parcours en is uniek.

Doelstellingen werkgroep Gekleurde wijsheid

De werkgroep Gekleurde Wijsheid heeft vijf doelstellingen:

  1. De Brusselse ouderen in al hun diversiteit erkennen en waarderen.
  2. De diversiteit van de Brusselse ouderen in beeld brengen.
  3. Ouderen laten kennismaken met laagdrempelige organisaties zoals de lokale dienstencentra, ouderenverenigingen, gemeenschapscentra….
  4. De Brusselse ouderen een stem geven via verhalen, activiteiten, onderzoek... Niet alleen voor hen werken, maar ook mét hen. Linken leggen tussen de werkgroep en onderzoek over (Brusselse) ouderen
  5. Signalen doorgeven die kunnen aanzetten tot verbetering van de diensten, zowel aan het werkveld als aan het beleid.

Klankbordgroep

De werkgroep organiseert vier klankbordgroepen in 2024 om signalen en noden van Brusselse ouderen te capteren. De eerste vond plaats op 2 februari in het Anderlechtse lokale dienstencentrum Cosmos. 11 ouderen met verschillende etnisch-culturele achtergrond zaten rond de tafel en noteerden thema’s die hen aanbelangen. Uit de brainstorm kwamen volgende thema’s naar boven: betrokkenheid van diverse ouderen bij beleidsbeslissingen, de voortschrijdende digitalisering, belang van fysieke toegankelijkheid, meerwaarde van sociaal-culturele activiteiten op maat van ouderen…. Volgende klankbordgroepen worden deze thema’s verder uitgediept.

De volgende klankbordgroep vindt plaats op 26 april 2024 van 10u tot 12u.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de activiteiten van de werkgroep Gekleurde Wijsheid of de klankbordgroep?  Stuur een mail naar lise.reniers@vief.be.

ga terug