Vief bouwt brug tussen generaties met nieuw project GensConnect

woensdag, 14 december, 2022

GensConnect staat voor generaties connecteren door dialogen te creëren tussen jongeren en ouderen. Om dit te bereiken organiseert Vief ontmoetingsmomenten tussen 65-plussers, vrijwilligers van Vief, en middelbare scholieren, deze gesprekken vinden plaats in de klasgroep. Aan de hand van interactie en zelfreflectie wordt er ingegaan op de stereotypen die bestaan over beide generaties. Stereotypes zijn vereenvoudigde denkbeelden over de realiteit die vaak veralgemeend worden naar een hele leeftijdsgroep. Zo vinden uitspraken als “Alle ouderen zijn…” en “De jeugd van tegenwoordig is…” hun oorsprong.

"Ouderen zijn passief, ze drinken hele dagen koffie en kijken tv."

Tussen november 2022 en februari 2023 hebben 5 ontmoetingsmomenten plaatsgevonden in volgende middelbare scholen: VIA Tienen, GIB Brasschaat, X-Plus Lommel, Sint-Paulusinstituut Gent en Kunstkaai Antwerpen. Tijdens deze ontmoetingen kregen jong en oud de kans om hun ervaringen te delen met elkaar. Uit die gesprekken komt een enorme diversiteit naar voren. Dé oudere bestaat niet, evenmin als dé jongere.

Bij de jongeren heerst het beeld dat ouderen hele dagen koffie drinken en tv kijken, maar dit wordt al snel weerlegd. De jongeren konden alleen maar concluderen dat ouderen best nog wel actief zijn en een positiever beeld hebben over hun generatie dan ze dachten. Ook de Vief-leden waren nadien enthousiast. Een van hen stelt vast dat de scholieren zeer lief waren tegenover hen en dat ze het goed met elkaar konden vinden. “De eerlijke babbel met de jeugd vond ik het allerleukste” vult een andere deelnemer aan. Kortom, het was een leerrijke en positieve ervaring voor jong en oud.

GensConnect in Antwerpen
GensConnect in Lommel

 

ga terug