Vief wenst maatregelen tegen hinderlijk geparkeerde tweewielers op voetpaden

donderdag, 7 juli, 2022

Als ouderenorganisatie ontvangt Vief regelmatig signalen dat fout geparkeerde tweewielers op het voetpad hinder veroorzaken. Het achterlaten van een (bak)fiets, (elektrische) step, scooter, hoverboard,… op het voetpad zorgt er vaak voor dat een vlotte doorgang bemoeilijkt wordt. Veel voetpaden zijn te smal waardoor het niet meer mogelijk is om met een rolstoel, rollator, kinderwagen,… langs de versperde doorgang te wandelen. Dit zorgt ervoor dat men moet uitwijken naar de rijbaan. Dit is vaak niet praktisch door de hoge stoeprand en het kan ook gevaarlijke situaties met zich meebrengen wanneer men zich tussen het andere verkeer begeeft. De fout geparkeerde tweewielers zorgen ook voor een verhoogde kans op valpartijen, in het bijzonder voor slechtziende personen. In sommige steden en gemeenten, zoals bijvoorbeeld stad Brussel, is deze problematiek zo aanwezig dat ouderen vermijden om grote afstanden te voet af te leggen. Vief pleit voor maatregelen om hinderlijk geparkeerde tweewielers op voetpaden tegen te gaan. Meer specifiek vragen we om een duidelijke wetgeving, een goede handhaving hiervan en meer parkeerplaatsen voor tweewielers. Deze maatregelen komen niet enkel de oudere bevolking ten goede, toegankelijke voetpaden zijn voor iedereen belangrijk.

Duidelijkere wetgeving

Momenteel is er in Vlaanderen geen uniforme wetgeving die het plaatsen van tweewielers in het midden van het voetpad verbiedt. Echter zijn er wel erg algemene wetgevingen per type voertuig. Zo staat in het Belgische verkeersreglement in artikel 23.3:

 “Fietsen en tweewielige bromfietsen moeten buiten de rijbaan en de parkeerzones bedoeld in artikel 75.2 opgesteld worden zonder het verkeer van de andere weggebruikers te hinderen of onveilig te maken, behalve op plaatsen gesignaleerd zoals voorzien in artikel 70.2.1.3°.f.”

Ook is er recent, sinds 1 juli 2022, een nieuwe wetgeving voor het parkeren van elektrische steps van kracht. Deze luidt:

“Voor elektrische steps zijn er voortaan specifieke parkeerzones en zones met parkeerverbod, beide aangeduid met verkeersborden. Op plekken zonder specifieke signalisatie blijft parkeren op het trottoir toegelaten, op voorwaarde dat uw step de doorgang niet belemmert”.

Deze wetgevingen zijn echter zo algemeen geformuleerd dat ze weinig slagkracht hebben. Wat voor de ene persoon hinderlijk of onveilig is, is dat voor de andere misschien niet. Het is noodzakelijk dat de wetgeving objectieve parameters opneemt. Een goed voorbeeld is het lokale verkeersreglement van de gemeente Schoten. Hier werd de algemene wetgeving aangevuld met de regel dat er een vrije doorgang van anderhalve meter dient te zijn. Meer concrete maatregelen zijn makkelijker te handhaven.

Goede handhaving

Naast concrete wetgeving is ook een goede controle en handhaving noodzakelijk. Steden en gemeenten kunnen opteren om GAS-boetes uit te schrijven voor fout geparkeerde tweewielers. In de stad Leuven riskeer je bijvoorbeeld een GAS-boete van 58 euro als jouw fiets hinderlijk geparkeerd staat. Daarnaast kunnen de gemeenschapswachten de fiets verplaatsen naar een betere plaats of brengt de politie deze naar de fietscentrale. Door streng op te treden bij het foutief parkeren van tweewielers, zal het aantal overtredingen hopelijk dalen.

Meer parkeerplaatsen voor tweewielers

Tot slot is het belangrijk dat een van de oorzaken van het probleem wordt aangepakt. In veel steden en gemeenten zijn er namelijk te weinig (aangepaste) parkeerplaatsen voor tweewielers. Hierdoor voelt men zich genoodzaakt om deze op het voetpad achter te laten. Steden en gemeenten worden aangemoedigd om parkeerplaatsen te voorzien die voldoende groot zijn. Daarnaast is het belangrijk dat deze parkeerplaatsen verspreid zijn over verschillende locaties zodat er steeds een parking nabij is. Een goed praktijkvoorbeeld komt van de stad Gent waar men experimenteert met bakfietsparkingen. Bakfietsen passen vaak niet in een gewone fietsenstalling waardoor deze op het voetpad werden geplaatst. Dit wil de stad Gent nu voorkomen. We hopen dat andere gemeenten snel gelijkaardige initiatieven zullen uitrollen.

Bronnen

Belgisch verkeersreglement: https://www.wegcode.be/nl/regelgeving/1976101105/fietsers~hra8v386pu#swvp6q3qi2

Wetgeving elektrische steps: https://www.vlaanderen.be/een-elektrische-step-zonder-zadel

Parkeerregels fietsen Schoten: https://www.politie.be/5353/vragen/verkeerstips/mag-je-je-fiets-overal-achterlaten

Fietsen die hinderlijk geparkeerd staan Leuven: https://leuven.be/weggehaalde-fietsen#wanneer-haalt-de-politie-mijn-fiets-weg-1

Bakfietsparkings Gent: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220614_95171149

 

 

ga terug