Diversiteit

Diversiteit, in de brede zin van het woord, is een eigenschap geworden van onze maatschappij. Vief wil hier dan ook voldoende aandacht aan besteden binnen zijn werking. Vief zet zich in om initiatieven te ontplooien en te stimuleren waarbij culturele en maatschappelijke thema's worden voorgedragen waarbij inzicht en dialoog aan de basis staat. 

Aan de hand van verschillende projecten en trajecten, alsook duidende artikels zal Vief in dit onderdeel de meerwaarde van diversiteit voor het verenigingsleven in de kijker plaatsen.

ga terug