Beleidsparticipatie

De beperkte betrokkenheid en participatie van ouderen aan het beleid, wordt door Vief als een relevante maatschappelijke kwestie gezien. Vief is reeds aanwezig in de bestaande beleidsparticipatie structuren en zal hier blijven participeren. Dit gebeurd zowel op landelijk, provinciaal als lokaal niveau. Dit blijft bestendigd en uitgebreid waar mogelijk in de komende jaren. 

Via dit onderdeel zet Vief de mogelijkheden van participatie alsook succesvolle praktijken van beleidsparticipatie in de kijker. Aan de hand van diverse artikels wordt de mogelijkheid geboden aan de lezer om succesvolle praktijken mee te nemen in de eigen participatie, nieuwe inzichten te krijgen en aan de slag te gaan met de aangeboden elementen. 

ga terug