Jaarthema 2023: beeldvorming en ouderen

Ouderen worden in de media en de samenleving vaak negatief weergegeven. Vief is niet akkoord met het clichébeeld over ouderen  dat heerst in de maatschappij. Daarom wordt er ingezet op het weergeven van een positief en realistisch beeld van ouderen in de samenleving. 

Onderstaand worden de campagnes en initiatieven weergegeven waar deze negatieve perceptie wordt herlegt en waarmee aangetoond wordt dat 'de oudere' niet bestaat. Het is een veelheid van allerhande eigenschappen, inzichten, weergaven die een mens maakt tot een individu. 

ga terug