Mens en maatschappij

Categorie(ën):
Mens en maatschappij

ga terug

Voordracht ‘Bewindvoering en zorgvolmacht’ (geannuleerd)

21 oktober 2020
Deze activiteit werd helaas geannuleerd. 

Bewindvoering is bedoeld voor wie omwille van fysieke en/of mentale redenen niet in staat is om zijn belangen geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief, te behartigen (bv. ouderen met dementie, personen met een verstandelijke beperking, comapatiënten, …). Deze belangen kunnen al dan niet van financiële aard zijn. Tijdens deze vorming wordt er toelichting gegeven bij de krachtlijnen omtrent bewindvoering en aandacht besteed aan de achtergrond ervan.

Bovendien wordt aangegeven dat er zeer ingrijpende maatregelen zijn, die rechtstreeks verband houden met het delicate thema van zelfbeschikking en emancipatie bij kwetsbare mensen.

An Leys, kandidaat-notaris bij notaris Sabbe te Blankenberge, komt het u allemaal uitleggen.

Praktische informatie

-Wanneer: woensdag 21 oktober 2020
- Waar: Seniorcity Wenduine ‘Ontmoetingsruimte’; Brugsesteenweg 80 A001 te 8420 Wenduine
- Aanvang: 14 uur
- Inschrijven: Vief Wenduine Seniorcity; Tel. 050 64 13 92;
info.wenduine.seniorcity@vief.be


ga terug