Jaarthema 2021

vrijdag, 9 oktober, 2020

Onze dagelijkse leefomgeving wordt door iedereen gebruikt. Toegankelijkheid van deze omgeving betekent dat iedere persoon zich op een vlotte, comfortabele en veilige manier in zijn of haar leefomgeving kan bewegen en kan participeren in alle aspecten van het dagelijkse leven,

ongeacht in welke situatie men zich bevindt. Toegankelijkheid is een sleutelbegrip in een maatschappij waar iedereen gelijke kansen krijgt en waar een bereikbare, betreedbare en bruikbare leefomgeving een basisrecht is.

Als we spreken over toegankelijkheid, doelen we echter niet enkel op fysieke toegankelijkheid, zoals gebouwen, openbare ruimten, vervoersmiddelen en gebruiksvoorwerpen. Het gaat evenzeer over minder tastbare dingen zoals goede communicatie, duidelijke informatieverstrekking en passen- de dienstverlening. De doelgroep is daarbij duidelijk iedereen: niet alleen personen met een handicap, maar ook oudere mensen, mensen met een tijdelijke beperking of ouders met een kinderwagen.

Een thema als toegankelijkheid zet onze leden en vrijwilligers aan tot kritische reflectie. Is onze dagelijkse leefomgeving in realiteit wel zo toe- gankelijk voor 65-plussers? Zijn er vanzelfsprekendheden die voor anderen misschien een drempel zijn met betrekking tot toegankelijkheid? Met dit nieuwe jaarthema neemt Vief de proef op de som. Aan de hand van concrete acties doorheen het jaar willen we onze doelgroep bewustmaken over wat toegankelijkheid nu precies is. We willen (nieuwe) deuren openen voor ons publiek en hen kennis laten maken met de brede definitie van het begrip. We willen een kritische houding bij de burgers creëren: hoe toegankelijk is onze leefomgeving nu eigenlijk echt?

Van begin 2021 tot het einde van 2022 zal Vief allerhande acties en acti- viteiten organiseren rond het jaarthema toegankelijkheid. We houden jullie echter nog even in spanning: wat we concreet op poten gaan zetten, blijft voorlopig een verrassing. Houd zeker onze verschillende informatiekanalen in de gaten en ontdek in 2021 wat we voor jullie in petto hebben!

 

 
 
 
 
ga terug